HMKE felhasználói-, összekötő berendezésen-, vagy magánvezetéken keresztül csatlakozhat a közcélú hálózatra, tehát a HMKE-t üzemeltető felhasználó közcélú hálózati csatlakozási pontja nem változik, csatlakozási díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

Annak érdekében, hogy a HMKE zavaró visszahatások nélkül működjön és a többi rendszerhasználó ellátását, az elosztóhálózat üzemállapotát, üzemzavar elhárítás eredményét hátrányosan ne befolyásolja, az igénybejelentésre adott előzetes áramszolgáltatói tájékoztatóban foglaltak szerint kell eljárni. Az elosztóhálózati csatlakozás műszaki feltételeit a hálózati engedélyesek az Elosztói szabályzat 6/B mellékletében rögzítik.

 

A közcélú elosztóhálózat csatlakozási pontján HMKE betáplálásra rendelkezésre álló teljesítmény felső határa a felhasználóként rendelkezésre álló látszólagos teljesítmény kVA-ben kifejezett értéke, de maximum 50 kVA. Egyfázisú termelőegység általában 2,5 kVA-ig csatlakoztatható a kisfeszültségű hálózatra, 5 kVA felett pedig csak háromfázisú csatlakoztatás megengedett. 2,5 és 5 kVA közötti névleges teljesítményű termelőegységek egyfázisú csatlakoztatását a hálózati engedélyes az üzletszabályzatában rögzítettek szerint, az elosztóhálózati-paraméterek figyelembevételével, az igénybejelentésre adott előzetes áramszolgáltatói tájékoztatóban írt feltételekkel engedélyezheti.

Amennyiben a felhasználó egyfázisú ellátással rendelkezik, a csatlakoztatható HMKE legfeljebb 5 kVA lehet, abban az esetben is, ha a hálózathasználati szerződésben szereplő kismegszakító érték alapján a rendelkezésre álló teljesítménye nagyobb.

HMKE többfázisú csatlakozása esetén, törekedni kell a termelői teljesítmények szimmetrikus elosztására a fázisokra külön-külön csatlakoztatott termelő berendezések maximális fázisaszimmetriája 5 kVA-t nem haladhatja meg. Több csatlakozási ponttal rendelkező felhasználási hely esetén csak egy csatlakozási pontra létesíthető HMKE. A csatlakozási ponton felhasználóként rendelkezésre álló látszólagos teljesítmény kVA-ben kifejezett értékéig, de maximum 50 kVA-ig a HMKE bővíthető.

HMKE csatlakozása csak fixen történhet, bontható csatlakozás (pl. dugaszolóaljzaton keresztül) nem engedélyezett!

 

HMKE üzemeltetése esetén a hálózatra adott, illetve a hálózatból vételezett villamos energiát a csatlakozási ponton külön-külön kell megmérni. A kétirányú mérésre alkalmatlan fogyasztásmérő berendezés lecserélésre, a kétirányú mérésre alkalmas fogyasztásmérő berendezés pedig átprogramozásra kerül.

A mérőberendezésre cseréjét, illetve átprogramozását a hálózati engedélyes egyeztetett időpontban végzi. A mérőhely megfelelő kialakítása, szabványossá tétele a felhasználó feladata. A mérőhely megfelelőségéről, a szükséges átalakításokról - a hálózati engedélyesek előírásaira kioktatott - regisztrált szerelő tud nyilatkozni. A kétirányú fogyasztásmérő berendezés minden esetben elektronikus kivitelű ennek kezelhetősége, programozása, elektronikus leolvasása szükségessé teszi a fogyasztásmérő berendezéshez való hozzáférést, ami a mérőszekrény fedelén elhelyezett nyitható ajtóval biztosítható. A termelt és fogyasztott villamos energia elszámolása, a villamosenergia-kereskedővel kötött szerződés szerinti elszámolási időszakokra számított szaldóképzéssel történik. Az szaldóképzés ciklusideje a felek megállapodása szerint havi, vagy éves lehet. 3x80A feletti rendelkezésre álló teljesítmény feletti nem lakossági felhasználó csak havi elszámolást választhat.

​Ügyeljen a plombákra! Ha szükséges, igényeljen plombabontási engedélyt! 

 

A HMKE nem veszélyeztetheti a közcélú- és felhasználói villamos hálózat biztonságos üzemét, nem ronthatja a villamosenergia-szolgáltatás minőségi paramétereit.

HMKE hibavédelmének (érintésvédelmének) kialakításaHMKE túlfeszültségvédelmi kialakítása

Az inverterben elhelyezett túlfeszültségvédelem az előző megoldásokkal alkot megfelelő védelmi rendszert (önmagában nem nyújt teljes értékű, komplex túlfeszültségvédelmet)!

Közcélú hálózatra csak rendszerengedéllyel rendelkező inverterek csatlakoztathatók. Az engedélyezett inverterek listája országosan egységes, a lista frissítése szükség szerint történik.

Az engedélyezett inverterek listáján nem szereplő  eszköz alkalmazhatóságának vizsgálata a hálózati engedélyesek bármelyikénél kezdeményezhető.

Rendszerengedélyt az elosztó hálózati engedélyesek az alábbi szabványoknak való megfelelőség esetén adnak:
• MSZ EN 62109-1: 2011 (alap biztonsági)
• MSZ EN 61727: 1998 (áramminőség)
• IEC 62116: 2008 (nem kívánt szigetüzem elleni védelem)
• MSZ EN 61000-6 1, 3 (EMC követelmények 10 kW alatt)
• MSZ EN 61000-6 2, 4 (EMC követelmények 10 kW felett)
• MSZ EN 50438 (követelmények hálózatpárhuzamos üzemre) vagy VDE-AR-N 4105


A listáról lekerült inverterek csak abban az esetben helyezhetők üzembe, ha a csatlakozási dokumentáció beadása megelőzte az adott inverter listáról lekerülési időpontját, vagy az eszköz vásárlása bizonyíthatóan megelőzte az adott inverter listáról lekerülési időpontját.

 

Egyfázisú fogyasztásmérők:

Iskra ME172 fogyasztásmérő
Sagemcom_CX1000-3_fogyasztásmérő
Sanxing SX501 fogyasztásmérő
Pafal 12EA5gr fogyasztásmérő

Háromfázisú fogyasztásmérők:

Landis+Gyr E350 fogyasztásmérő
Elster AS1440 fogyasztásmérő
ZPA ZE311 fogyasztásmérő

Actaris ACE-3000fogyasztásmerő

Pafal 20EC3gr_fogyasztásmérő