ELMŰ-ÉMÁSZ                                                            EON                                                                 NKM-DÉMÁSZ