HMKE ELMŰ, HMKE EON, HMKE NKM áramszolgáltatói területen, - országosan - vállaljuk napelemes rendszerek tervezési feladatait, napelemes rendszerek engedélyeztetését! A tervezési feladatok mellett, komplett napelemes rendszerek  telepítését is!

 

2019 -es évben vállalkozásunk az ország számos területén tervezett és engedélyezett  napelemes rendszereket a KKV szektornak és magánszemélyeknek egyaránt!

Villamos tervezői és 10 éves napelemes szakmai tapasztalatunkat felhasználva a 2019 -es évben  200 feletti kisteljesítményű napelemes kiserőművet terveztünk és engedélyeztettünk! 

Köszönjük a bizalmat!

                                                        

Napelemes rendszerek engedélyeztetése

 

Az engedélyeztetési eljárás lépései:

A HMKE létesítésének menete vázlatosan:
1.Igénybejelentés (mekkora teljesítményt, milyen eszközökkel) szeretne létesíteni.
2.Tájékoztató levél elosztói engedélyestől (hálózat-topológia leírása és kapacitás-vizsgálat
eredménye); ez alapján kerül meghatározásra, hogy egy vagy több fázison csatlakozhat a
kiserőmű.
3.Csatlakozási tervdokumentáció villamos tervező által (az erőmű részegységeinek műszaki
leírása, villamos rajzok szabvány szerint, védelmi berendezések beállítási értékek, kiserőmű
által keltett zavarok leírása, tulajdoni viszonyok, termelői és forgalmazói nyilatkozatok.).
4.Terv véleményezése (esetleges hiánypótlási igény közlése).
5.Jóváhagyás.
6.Létesítés.
7.Kiserőmű készre jelentése a helyi szolgáltatónál.
8.Mérőcsere (kétirányú digitális szaldómérő), beüzemelési ellenőrző mérések lefolytatása.
9.Szerződéskötés a termelt energia átvételére és az elszámolási időszak meghatározása.

Az engedélyeztetési eljárást, a komplett tervdokumentáció elkészítését vállalkozásunk rövid határidővel kedvező áron vállalja, az egész ország területén.

Kérje kedvezményes ajánlatunkat email-ben, vagy telefonon!

email: solarterv@gmail.com Ez az email cím védett a spam robotoktól. Bekapcsolt JavaScript szükséges a megtekintéséhez.

mobil: 06-70/616-2201 ;  06-30/2476-957

2008. január 1-jétől lépett érvénybe a 2007. évi LXXXVI. törvény Villamos Energia Törvény (VET) módosítása, mely bevezette a Háztartási méretű kiserőmű fogalmát, s egyszerűsítette azok létesítési, engedélyezési eljárását.

Háztartási méretű kiserőmű:

VET 3. § 24. alapján: olyan, a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kVA-t.

Háztartási méretű kiserőművet (Továbbiakban: HMKE) nem csak lakossági Ügyfél létesíthet, hanem önkormányzat és vállalkozás is, a fenti teljesítményhatár figyelembe vételével.

A termelt villamos energia visszavétele:

A 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 4. § alapján: A háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője által termelt villamos energiát az üzemeltető kérésére az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltató köteles átvenni.

Az árról és a visszavétel feltételeiről az fogyasztási hellyel szerződésben lévő villamosenergia-kereskedő tud felvilágosítást nyújtani.

Általános feltételek:

A kiserőmű csak a minden napszaki csatlakozási pontra kapcsolódhat rá, a meglévő rendelkezésre álló teljesítmény nagyságáig. Vezérelt áramkörre kiserőmű nem csatlakozhat.

Amennyiben a rendelkezésre álló teljesítmény kisebb, mint a kiserőmű teljesítménye, akkor először a rendelkezésre álló teljesítményt kell megnövelni. Ezt követően lehet beadni a kiserőműre vonatkozó igénybejelentést. A teljesítménybővítést a 117/2007. (XII.29.) GKM rendelet szabályozza.

A kiserőművek 2,5 kVA-ig egyfázisúan csatlakoztathatók, 5 kVA teljesítmény felett csak háromfázisú villamosenergia termelő berendezés kapcsolható a hálózatra. Amennyiben a felhasználó egyfázisú csatlakozással rendelkezik, és a szerződésében szereplő kismegszakító érték megengedi, több egyfázisú HMKE is csatlakoztatható, de ezek összteljesítménye legfeljebb 5 kVA lehet.

A 2,5 kVA és az 5 kVA teljesítmény között az egyfázisú csatlakozás lehetőségét a hálózati paraméterek figyelembe vételével az elosztói engedélyes minden esetben külön vizsgálja meg.

A hálózatra csatlakoztatható inverter főbb műszaki feltételei:

Az inverter egy olyan elektromos eszköz, amely az energiatermelő eszköz által előállított egyenáramot váltakozó árammá alakítja át. Ezt a váltakozó áramot lehet visszatáplálni a hálózatba.

Hálózatvezérelt inverter szükséges, mely csak a hálózattal párhuzamosan képes működni, így hálózati hiba esetén automatikusan leválik a hálózatról.

HMKE a közcélú hálózattal vagy annak bármely leválasztott részével együtt szigetüzemben nem működhet. Életveszélyes lehet egy feszültségmentesített közcélú hálózaton végzett munka során a háztartási méretű kiserőműves visszatáplálás. A közcélú kisfeszültségű hálózat felőli táplálás megszűnésekor az inverteres napelemes egységnek automatikusan le kell válnia a hálózatról.

Az inverternek rendelkeznie kell a nemzetközi szabványokban leírt követelmények teljesítését igazoló érvényes tanúsítvánnyal.